Page 19 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 19

Anong dapat kong gawin kung palaging


 NFNP!         mabagal kumilos ang anak ko?
      「Paki bilisan naman ang kilos mo!」 pamilyar sa
      pandinig ang mga salitang ito! Siguradong palagi itong
      sinasabi ng mga magulang dahil palaging mabagal
      kumain ang bata, babagal-bagal din magsuot ng damit,
      ang bagal din gumuhit ng larawan inaabot ng kalahating
      araw. Halatang masyado ng nahuhuli, bakit ba ang bagal
      pa rin ng bata?! Bigo at kawalan ng paraan ang
      nararamdaman ng mga magulang, ano bang dapat
      gawin?!


      Kapag ‘mabagal kumilos‘ ang bata, ito ba ang mga
      palaging nangyayari?
      □1.Palaging pinagsasabihan ang bata sa umaga ang
        bilisan kumilos at bumangon ng maaga.
      □2.Palaging balisa na pinagmamadali: ‘bilisan mong
         kumilos, mahuhuli na naman tayo!’                                     17

 �
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24