Page 14 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 14

Suriin mo ang mga pinagpilian sa itaas, dapat mong ayusin            Anong dapat kong gawin kung
        at baguhin ang sariling pag-uugali.
                                                palaging "ayaw ko"ang sinasagot

      ①  Dapat maunawaan at makabisado ng mga magulang ang mga
        aspeto sa pag-unlad ng kanilang mga anak, at gumamit ng             sa akin ng anak ko?
        sari-saring pamamaraan tulad ng paglalaro, pagbabasa o pag-
        eehersisyo upang matulungan ang pag-unlad ng kanilang mga
        anak.

      ②  Maari ding gamitin ng magulang ang pang-araw-araw na
        pamumuhay na pwedeng gawin ng bata, upang maitaguyod
        ang katawan, sikolohikal, kaalaman at emosyonal na pag-
        unlad.

      ③  Dapat gamitin ng mga magulang ang "Child Development
        Checklist" (Taipei City Government Health Bureau) upang
        maobserbahan at maunawaan ang pag-unlad ng kanilang mga
        anak.

      ④  Ang bawat bata ay may kanya-kanyang kakaiibang katangian,
        at ang pag-unlad at bilis ng pag-unlad ng bawat isa ay naiiba
        din.

       ⑤ Para sa malusog na paglaki ng bata, kapag may katanungan
        ang magulang ukol sa anak, pwedeng magbasa, magtanong
        sa bihasa, magtanong sa guro ng kindergarten o kaya ay
        dalhin sa ospital para masuri, at maagang maliwanagan ang
        katanungan.


        Ang bawat anak ay may kanya-kanyang panahon sa pag-unlad.
        Kailangan may pasensyang kaakibat ng magulang habang              Unti-unting lumalaki ang bata, lalo pag dating sa 2-3
        lumalaki ang bata.                               taong gulang, palaging nagsasabi ng "ayaw ko". Minsan
                                                nakakasanayan ng bata na sa bawat sagot ay "ayaw ko"、"ayaw
                                                ko". Sakit sa ulo ng mga magulang (ang ganitong sagot). Sa mga
                                                panahon na ito, ano ba talaga ang pwedeng gawin? Paano sya
                                                tuturuan?


      14                                                                        15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19