Page 9 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 9

NFNP!      PAG-UNLAD NG ANAK
      Sa yugtong ito sa buhay ng isang munting bata, ang

      pinakamabilis at pinakamabuluhan. Ang pagdating ng
      mga anak sa buhay ng mga magulang ay isang
      pinakamaligayang panahon. Kasunod ng
      pagkapanganak sa bata ay ang responsibilidad ng
      pagiging magulang. Sa maikling panahon, ay nahaharap
      sa isang malaking pagsubok ang mga magulang. Kung
      paano matugunan ng mga magulang ang lahat ng
      pangangailangan ng bata sa pag-unlad sa kanilang
      pinakamabilis na yugto ng buhay. Ang mabigyan ng
      angkop na tulong ang bata, ang syang higit sa lahat na
      ina-alala ng mga magulang.

      Minsan lang ang paglaki ng mga anak, ang panimulang
      punto ng mga magulang ay palaging 〝para sa bata〞.

      Ngunit, bakit maselan sa pagkain ang bata, ayaw nyan,
      ayaw nito, palaging nagsasabing 〝ayaw ko〞. Mabagal
      kumilos sa lahat ng bagay. Sa mga bagay- bagay na
      hindi inaasahan ng mga magulang, anong nararapat

      gawin ng magulang?


                                      7

 �
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14