Page 5 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 5

Tungkulin ng Magulang


            Paano ko gagampanan ang tungkulin ng pagiging

                     ......................................................34
            mabuting magulang?......................................................34


            Paano ako makipag-usap o makipagtulungan sa
              ...............................................................................36
            guro?...............................................................................36

            Anong dapat kong gawin kung pagod na sa trabaho,

                      ...................................................39
            pagod pa sa pamilya?...................................................39


            Paano ko pangasiwaan ng wasto ang aking
                 ......................................................................42
            emosyon?.....................................................................42


            Paano ako maging mabuting halimbawa para
                  .................................................................45
            sa mga bata?................................................................45

            Paano kung iba ang pananaw ng asawa ko sa pagpapalaki

                  .................................................................48
            sa mga bata?...............................................................48














                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10