Page 7 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 7

Sa Loob ng Paaralan


           Paano ako pipili ng nararapat na paaralang

                            .............................76
           pang-kindergarten para sa anak ko?.............................78
           Paano na kung ayaw ng anak kong pumasok sa
                ........................................................................80
           paaralan?.........................................................................82

           Anong dapat kong gawin kung hindi marunong makisama

                        ...........................................83
           sa ibang bata ang anak ko?............................................85
           Dapat bang matutong magtanggol ng sarili ang

              ................................................................................86
           bata?................................................. ...............................88

           Paano ko matutulungan na maging handa ang aking anak
                    ..........................................................89
           para sa kasunod?…………………………………………91
                                      5
                                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12