Page 10 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 10

PAG-UNLAD NG ANAK                            Minsan lang ang paglaki ng mga anak, ang panimulang

                                                    punto ng mga magulang ay palaging "para sa bata".

                Pinakamabilis at pinaka-halata ang pag-unlad ng             Ngunit, bakit maselan sa pagkain ang bata, ayaw nyan,
                mga bata sa maagang yugto ng pagkabata. Bagaman             ayaw nito, palaging nagsasabing "ayaw ko". Mabagal
                ang pagdating ng isang bata ay ang pinakamalaking            kumilos sa lahat ng bagay. Sa mga bagay- bagay na

                kasiyahan sa puso ng maraming mga magulang, ang             hindi inaasahan ng mga magulang, anong nararapat
                responsibilidad ng magulang na dala ng pagsilang            gawin ng magulang?
                at pagpapalaki ng bata ay maging isang pangunahing
                isyu na kailangan nilang harapin. Ang pagkakaunawa

                at pagbibigay ng naaangkop na tulong sa bata sa
                yugto ng kanilang pinakamabilis na pag-unlad ay
                dapat alalahanin ng mga magulang.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15