Page 13 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 13

Anong dapat kong gawin kung palaging 「ayaw

 NFNP!      ko」 ang sinasagot sa akin ng anak ko?      Unti-unting lumalaki ang bata, lalo pag dating sa 2-3
      taong gulang, palaging nagsasabi ng 「ayaw ko」, minsan
      nakakasanayan ng bata na sa bawat sagot ay 「‘ayaw
      ko’」、「‘ayaw ko」. Sakit sa ulo ng mga magulang. Sa mga
      panahon na ito, ano ba talaga ang pwedeng gawin?
      Paano sya tuturuan?


      Kapag sinagot ka ng bata ng 「‘ayaw ko’, alin sa mga
      sumusunod ang nasa inyong saloobin at asal?
      □ Ganap na hindi pinansin, at tinapos ang dapat
       1.
         tapusin sa sariling paraan.
      □ Huwag makipagkompromiso o sabihan ang bata na
       2.
         sumunod sa utos.
      □ Hindi na makontrol ang emosyon at nawala ang
        3.
         pasensya na pinagalitan ang bata.

                                     11
                                    11
 �
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18