Page 15 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 15

Suriin mo ang mga pinagpilian sa itaas, dapat mong ayusin  Anong dapat kong gawin kung
 at baguhin ang sariling pag-uugali.
      palaging "ayaw ko"ang sinasagot

 ① Dapat maunawaan at makabisado ng mga magulang ang mga
 aspeto sa pag-unlad ng kanilang mga anak, at gumamit ng  sa akin ng anak ko?
 sari-saring pamamaraan tulad ng paglalaro, pagbabasa o pag-
 eehersisyo upang matulungan ang pag-unlad ng kanilang mga
 anak.

 ② Maari ding gamitin ng magulang ang pang-araw-araw na
 pamumuhay na pwedeng gawin ng bata, upang maitaguyod
 ang katawan, sikolohikal, kaalaman at emosyonal na pag-
 unlad.

 ③ Dapat gamitin ng mga magulang ang "Child Development
 Checklist" (Taipei City Government Health Bureau) upang
 maobserbahan at maunawaan ang pag-unlad ng kanilang mga
 anak.

 ④ Ang bawat bata ay may kanya-kanyang kakaiibang katangian,
 at ang pag-unlad at bilis ng pag-unlad ng bawat isa ay naiiba
 din.

 ⑤ Para sa malusog na paglaki ng bata, kapag may katanungan
 ang magulang ukol sa anak, pwedeng magbasa, magtanong
 sa bihasa, magtanong sa guro ng kindergarten o kaya ay
 dalhin sa ospital para masuri, at maagang maliwanagan ang
 katanungan.


 Ang bawat anak ay may kanya-kanyang panahon sa pag-unlad.
 Kailangan may pasensyang kaakibat ng magulang habang  Unti-unting lumalaki ang bata, lalo pag dating sa 2-3
 lumalaki ang bata. taong gulang, palaging nagsasabi ng "ayaw ko". Minsan
      nakakasanayan ng bata na sa bawat sagot ay "ayaw ko"、"ayaw
      ko". Sakit sa ulo ng mga magulang (ang ganitong sagot). Sa mga
      panahon na ito, ano ba talaga ang pwedeng gawin? Paano sya
      tuturuan?


 14                                    15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20