Page 15 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 15

4.Bigyan ng pagkakataon matuto ang anak, gawin syang
 NFNP!    munting katulong sa bahay, sa ganitong paraan, ang
       pagpayag ng bata na makilahok sa mga gawain ay mas


       pinahusay ang kanyang mga kakayahan.

        Sa yugtong ito ng munting bata, nagsisimulang
        magkaroon ng pansariling palaisipan. Sa
       pamamagitan ng pagsabi ng 「ayaw ko」 para ipakita
       na marunong syang magdesisyon pansarili. Para din
       pansinin sya o kaya ay samahan sya ng mga

       magulang. Nararapat lang na gumamit ng mahabang

       panahon at kaisipan ang magulang upang samahan

       at maunawaan ang anak.


                                     13

 �
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20