Page 17 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 17

Trẻ nhà tôi lúc nào cũng chậm chạp, tôi nên
                 làm thế nào?
 NFNP!      “Làm ơn đi! Nhanh tay nhanh chân lên nào!” Câu này chắc hẳn
      nghe rất quen tai nhỉ! Tôi tin rằng các bậc phụ huynh cũng
      thường cảm thấy sốt ruột khi mà không có đủ thời gian nhưng
      thấy con mình lại ăn cơm rất chậm, thong thả mặc quần áo, vẽ
      tranh cả nửa ngày trời… Tại sao trẻ lại có thể chậm chạp đến
      như vậy? Làm cho người lớn thất vọng và bất lực, vậy nên giải
      quyết như thế nào?


      Khi tác phong (động tác) của trẻ rất chậm chạp, phụ huynh
      thường có những phản ứng nào như dưới đây?
                              ,
      □ 1.Thường trách trẻ buổi sáng thức dậy muộn, dậy
         không nổi, tác phong (động tác) lề mề chậm chạp.
      □ 2.Thường lo lắng thúc giục trẻ: “Nhanh lên! Lại muộn
         giờ rồi!”
      □ 3.Vừa đợi chờ, vừa khiển trách trẻ.
                                     15

 �
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22