Page 13 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 13

Trẻ nhà tôi cứ động một tí là nói “không
             muốn”, tôi nên làm thế nào?
 NFNP!
      Trẻ dần dần lớn lên, đặc biệt là từ 2-3 tuổi, thường động một tí
      là nói “không muốn”, thậm chí thành câu cửa miệng, điều này
      làm đau đầu các bậc phụ huynh, vậy lúc này thì nên giải quyết
      như thế nào? Làm thế nào để có thể giao tiếp, dạy dỗ được trẻ?


      Khi trẻ nói “không muốn”, các bậc phụ huynh thường có
      những thái độ và hành động nào được liệt kê như dưới
      đây?
      □ 1.Hoàn toàn mặc kệ trẻ, đồng thời giữ nguyên ý của mình để
         hoàn thành công việc.
      □ 2.Không thỏa hiệp với trẻ hoặc trực tiếp dùng lời nói mệnh
         lệnh để bắt trẻ phải tuân theo.
      □ 3.Giận dữ mất kiểm soát và nhẫn nại, nổi giận mắng trẻ.
      □ 4.Hăm dọa, đe dọa trẻ, thậm chí là dùng hình phạt với trẻ.
      □ 5.Càng trở nên nghiêm khắc hơn và kiểm soát hành vi của trẻ.
                                     11

 �
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18