Page 10 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南文版
P. 10

Sự phát triển của trẻ                          Sự phát triển và lớn lên của trẻ cũng chỉ có một lần,

                                                    cha mẹ nào cũng đều mong muốn mang lại những gì

                Giai đoạn mầm non là giai đoạn phát triển nhanh             tốt đẹp nhất cho con mình, nhưng tại sao trẻ thường
                nhất và rõ nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Dù            kén ăn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, động
                cho việc chào đón thành viên mới đến với gia đình là           một tí là lại nói “không muốn”, làm việc gì cũng chậm

                niềm vui khôn xiết của các bậc cha mẹ, nhưng cùng            chạp. Đối với những việc làm đau đầu mà bản thân
                với việc ra đời và quá trình trưởng thành của trẻ            không ngờ tới này, phụ huynh nên xử lý như thế nào?
                cũng sẽ mang lại cho các bậc cha mẹ trách nhiệm
                giáo dưỡng con cái, đấy cũng sẽ là một thử thách

                lớn mà các bậc cha mẹ phải đối diện. Làm thế nào
                để trong giai đoạn phát triển nhanh nhất này, có thể
                hiểu và cung cấp những thứ mà trẻ cần, cũng như
                dành cho trẻ những thứ thích hợp nhất, đây chính là

                những điều mà các bậc phụ huynh đều quan tâm.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15