Page 11 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 11

Sự phát triển của trẻ trong thời kỳ mầm non là một sự phát triển
 NFNP!   toàn diện, bao gồm rất nhiều phương diện như phát triển về cơ
      thể, các động tác, nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp xã hội, cảm

      xúc...


      Cho nên, nếu các bậc phụ huynh có thể hiểu được những đặc
      điểm về sự phát triển của trẻ, thì sẽ tránh được những lo lắng
      quá mức và tích cực hơn trong việc giúp trẻ phát triển toàn diện.


         Các bậc phụ huynh có thể sử dụng những phương
         pháp sau để trợ giúp các con của mình:
      1. Phụ huynh cần hiểu và nắm rõ “thời kì mấu chốt” trong quá
         trình phát triển của trẻ, sử dụng các phương pháp như chơi
        trò chơi, đọc sách hay vận động và các phương pháp khác
        để trợ giúp cho sự phát triển của trẻ.
      2. Phụ huynh có thể cùng với trẻ sắp xếp các hoạt động
        thường ngày trong cuộc sống, giúp trẻ phát triển cơ thể, tâm
        lý, nhận thức và cảm xúc.

      3. Phụ huynh có thể vận dụng “Bảng kiểm tra sự phát triển của
        trẻ” (http://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid=411) để quan
        sát và hiểu hơn tình trạng phát triển của trẻ.
      4. Mỗi một đứa trẻ đều có những đặc tính hay những phẩm
        chất riêng biệt, cho nên thời gian bắt đầu và tốc độ phát triển
        cũng có sự khác biệt.                                      9

 �
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16