Page 7 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 7

Cuộc sống ở trường mẫu giáo


            Làm thế nào để lựa chọn một trường mẫu giáo
            thích hợp cho trẻ? ................................................................72


            Trẻ nhà tôi ghét phải đi học, tôi nên làm thế nào đây?...75            Trẻ nhà tôi không biết phải làm sao để sống hòa hợp
            với các bạn khác, tôi nên làm thế nào? ............................78


            Trẻ có nhất thiết phải học cách tự phòng vệ bản
            thân không?...........................................................................81


            Tôi nên làm thế nào để giúp trẻ chuẩn bị tốt khi

            chuyển từ bậc mầm non lên tiểu học? ..............................84
                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12