Page 5 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 5

Vai trò của phụ huynh


            Tôi nên làm thế nào để làm tốt vai trò của


                     ...........................................................32
            một bậc phụ huynh?..........................................................31


            Tôi không biết phải giao tiếp hay hợp tác với thầy

            cô giáo của trẻ như thế nào, tôi nên làm sao ?..............34            Công việc làm và gia đình cả hai đều bận rộn, tôi

            nên làm thế nào?................................................................37


            Tôi nên làm thế nào để có thể kiểm soát cảm

                   .....................................................................40
            xúc của mình?.................................................................. 39


            Tôi nên làm thế nào để trở thành một tấm gương
            sáng cho trẻ noi theo? .......................................................42            Vợ/chồng có những ý kiến và quan điểm khác nhau

            trong việc giáo dục trẻ, tôi nên làm thế nào?..................45


                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10