Page 6 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南文版
P. 6

Mục lục
         1. Sự phát triển của trẻ                          2. Vai trò của phụ huynh         Tại sao tôi cần phải hiểu những đặc điểm phát triển     12       Tôi nên làm thế nào để làm tốt vai trò của         38
         của trẻ?                                  một bậc phụ huynh?


         Trẻ nhà tôi cứ động một tí là nói “không muốn”,       15       Tôi không biết phải giao tiếp hay hợp tác với thầy cô    40
         tôi nên làm thế nào?                            giáo của trẻ như thế nào, tôi nên làm sao ?


         Trẻ nhà tôi rất kén ăn, tôi nên làm thế nào?         18       Công việc làm và gia đình cả hai đều bận rộn, tôi      43
                                               nên làm thế nào?
         Trẻ nhà tôi lúc nào cũng chậm chạp, tôi nên         21
         làm thế nào?                                Tôi nên làm thế nào để có thể kiểm soát cảmxúc của     46
                                               mình?
         Trẻ còn quá nhỏ, tôi có nhất thiết phải rèn         24
         luyện cho trẻ ý thức trách nhiệm không?                   Tôi nên làm thế nào để trở thành một tấm gương       49
                                               sáng cho trẻ noi theo?
         Trẻ nhà tôi thiếu kiên nhẫn, tôi nên làm thế nào?      27
                                               Vợ/chồng có những ý kiến và quan điểm khác nhau       52
         Làm thế nào để tập thói quen lễ phép cho trẻ?        30       trong việc giáo dục trẻ, tôi nên làm thế nào?

         Giữa các con hay xảy ra xung đột, tôi nên giải        33
         quyết như thế nào?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11