Page 3 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 3

Tôi và con của tôi


      Một cuốn sổ tay dành cho các bậc phụ huynh


                Về cuốn sổ tay này
       Sổ tay dành cho phụ huynh có con đang trong thời gian học
       mẫu giáo, được thiết kế từ những nền tảng triết lí như sau:
        1. Từ những vấn đề rắc rối mà các bậc phụ huynh đang
          gặp trong việc giáo dục con cái.
        2. Thông qua việc quan sát những tương tác giữa cha mẹ
          và con cái, từ đó hiểu được nhu cầu của việc giáo dục
          con cái.
        3. Với những hướng dẫn đơn giản, phụ huynh có thể
          nhanh chóng chính xác nắm bắt, học hỏi nhanh các kiến
          thức, kỹ năng trong việc giáo dục con cái.


        Những thông tin mà cuốn sổ tay này cung cấp là do các bậc
        phụ huynh có con đang theo học mẫu giáo, các thầy cô giáo
        và các chuyên gia trong lĩnh vực gia đình cùng nhau hợp tác
        và hoàn thành.


      Chúng tôi cùng nhau cố gắng với niềm tin là –

      Giúp các bậc phụ huynh trên con đường nuôi dạy con cái

      có thêm nhiều cảm hứng, để các cháu trưởng thành trong
              sự khỏe mạnh và hạnh phúc.                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8