Page 12 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南文版
P. 12

Tại sao tôi cần phải hiểu những                           Cùng xem những tình huống được liệt kê dưới đây để hiểu hơn
      đặc điểm phát triển của trẻ?                            về sự phát triển của trẻ (khoảng từ 5-6 tuổi) trong giai đoạn
                                                mầm non:

                                                □ 1. Trẻ vẫn chưa biết sử dụng bộ đồ ăn.
                                                □ 2. Trẻ vẫn chưa biết sử dụng kéo và cài khuy.

                                                □ 3. Trẻ vẫn chưa biết nhảy bằng một chân, chơi nhảy dây.
                                                □ 4. Trẻ vẫn chưa biết tự đi vệ sinh.

                                                □ 5. Trẻ không tập trung khi nói chuyện với người khác, vẫn
                                                   có những biểu hiện kích động.

                                                □ 6. Trẻ thường lặp đi lặp lại một vài câu nói nhất định, hoặc phát
                                                   âm không rõ ràng.

                                                Nếu như các bậc phụ huynh có đánh dấu vào các mục trên, thì xin
                                                quí vị nên chú ý đến sự phát triển của trẻ nhà mình nhé!


                                                Sự phát triển của trẻ trong thời kỳ mầm non từ 5 đến 6 tuổi là một
                                                sự phát triển toàn diện, bao gồm rất nhiều phương diện như phát
                                                triển về cơ thể, các động tác, sự nhận thức, ngôn ngữ, cách giao
                                                tiếp xã hội, cảm xúc...
                                                Nếu các bậc phụ huynh có thể hiểu được các đặc điểm về sự phát
                                                triển của trẻ, thì sẽ tránh được những lo lắng quá mức và lại có
                                                thể tích cực hơn trong việc giúp trẻ phát triển toàn diện.

      Trong giai đoạn mầm non, sự phát triển của trẻ là “trong nháy              Các bậc phụ huynh có thể sử dụng những phương pháp sau
      mắt”. Nhưng các bậc phụ huynh yêu quý, quí vị có biết các giai             để trợ giúp các con của mình:
      đoạn phát triển của trẻ bao gồm những gì chưa?
                                                ①  Các bậc phụ huynh cần hiểu và nắm rõ các hướng phát triển
                                                  của trẻ, đồng thời sử dụng các phương thức như chơi trò chơi,
                                                  đọc sách hay vận động…để trợ giúp trẻ phát triển hoàn chỉnh.      12                                                                        13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17