Page 15 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南文版
P. 15

② Phụ huynh có thể cùng với trẻ sắp xếp các hoạt động thường  Trẻ nhà tôi cứ động một tí là nói
 ngày trong cuộc sống, giúp trẻ phát triển cơ thể, tâm lý, nhận
 thức và cảm xúc. “không muốn”, tôi nên làm thế

 ③ Các bậc phụ huynh có thể vận dụng “Bảng kiểm tra sự phát  nào?
 triển của trẻ” (Cục Y Tế Chính phủ TP Đài Bắc) để quan sát và
 hiểu hơn về tình trạng phát triển của trẻ.

 ④ Mỗi một đứa trẻ đều có những đặc tính hay những phẩm
 chất riêng biệt, cho nên thời gian bắt đầu và tốc độ phát triển
 cũng có sự khác biệt.

 ⑤ Khi các bậc phụ huynh có các vấn đề và câu hỏi có liên quan
 đến sự phát triển của trẻ, có thể đọc thêm sách, tìm sự tư vấn
 từ các chuyên gia, hỏi thầy cô giáo hoặc đưa trẻ đến bệnh viện
 kiểm tra, sớm hiểu rõ nguyên nhân để tạo điều kiện phát triển
 lành mạnh cho trẻ.


 Mỗi một đứa trẻ đều có khoảng thời gian phát triển riêng, các
 bậc phụ huynh càng phải nhẫn nại và tiếp bước cùng với sự
 lớn lên của các con!

      Trẻ dần dần lớn lên, đặc biệt là từ 2-3 tuổi, thường động một tí
      là nói “không muốn”, thậm chí thành câu cửa miệng, điều này
      làm đau đầu các bậc phụ huynh, vậy lúc này thì nên giải quyết
      như thế nào? Làm thế nào để có thể giao tiếp, dạy dỗ được trẻ?
 14                                    15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20